Liên khúc - Tên lửa ta đánh rất hay - Phi đội ta xuất kích - Tổ Quốc trao ta bầu trời